phương pháp phát triển công ty nhanh

“Mối thù với sếp” – Tận dụng để phát triển công ty nhanh

Đúng như câu các cụ nhà ta hay nhẩm “nhàn cư vi bất thiện”. Và đó chính là tin buồn cho những vị giám đốc