Kỹ Năng Lãnh Đạo

Phương pháp phòng ngừa gian thương hiệu quả

Dựa vào thông tin trên tổng hợp lại đối chiếu với lời nói của Ông chủ mà sai lệch nhiều dữ liệu là biết được

Lòng trắc ẩn – nổi niềm của doanh nhân

Với quan điểm này chúng ta thấy doanh nhân là một sứ mệnh & bạn được xã hội, số phận, bản thân giao phó. Nếu

“Mối thù với sếp” – Tận dụng để phát triển công ty nhanh

Đúng như câu các cụ nhà ta hay nhẩm “nhàn cư vi bất thiện”. Và đó chính là tin buồn cho những vị giám đốc

Kĩ năng giải quyết vấn đề theo thầy McKinsey

Bí quyết của việc chia nhánh một cách MECE là: a) áp dụng các công thức toán học đơn giản (+, – *, /, …),

Nghệ thuật tạo ảnh hưởng của người lãnh đạo

Ngoài ra, để có được sự ảnh hưởng bạn phải là một người kể chuyện thuyết phục: ai cũng thích nghe một câu chuyện hay,

Bí quyết phát huy nội lực của nhân viên

Đào tạo cho cán bộ cấp trung về năng lực lãnh đạo là đặc biệt quan trọng vì đây là cấp triển khai công việc.