Kỹ Năng Thương Lượng

Mẹo giành chiến thắng trong mọi cuộc đàm phán

Hãy dẫn đường đơn giản bằng việc nói ra những cảm xúc đó. Hãy coi đó là một phần bình thường của quá trình đàm

Làm thế nào để gọi vốn từ các doanh nhân khác?

Quan trọng nhất là phải xác định số lượng tiền, mức ngân sách cần sử dụng cho mỗi thời điểm, mỗi cột mốc trong quá

4 cách để nhà đầu tư “gật đầu” ý tưởng nhân viên

Nguyên mẫu: Một khi bạn nhận được tài trợ, bạn phải mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện mẫu đầu tiên? Bạn nên đặt ra

Đàm phán – chưa bao giờ như bạn nghĩ đâu

Đàm phán là sự thảo luận để đi tới sự đồng thuận. Ngay trong định nghĩa của đàm phán, chúng ta có thể nhìn thấy

Tìm hiểu xu hướng nhượng quyền đến năm 2020

Thị trường ẩm thực chuỗi tại Việt Nam vẫn còn tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải hết sức bình

Nghệ thuật thương thuyết và điều cần biết

Đừng tự cho mình biết mục đích thật sự của đối phương. Có thể giương đông kích tây thì sao? Loại bỏ cản trở bị